இணையத்தில் பணம்

Sunday, September 2, 2012

இணையதளத்தில் முதலீடு இல்லாமல் நான் 5,00,000 சம்பாதிக்கிறேன் என்றால் உங்களால் நம்பமுடிகிறதா ?

ஆம், நான் மாதம் 5,00,000 சம்பாதித்து கொண்டு இருக்கிறேன். இந்த நிலையை அடைய எனக்கு ஒரு வருடம் ஆனது என்னைப் போலவே வலைப்பூ நண்பர்களும் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்தப் பதிவை எழுதுகிறேன்.


எனக்கும் முதலில் அந்த இணையத்தில் சேர்ந்து மூன்றாவது மாதம் தான் $4.00 டாலர் கிடைத்தது. அப்பொழுது நான் மனம் சோர்ந்து விட்டேன். என்னை இணைத்துவிட்ட நண்பர் (அவர் மாதம் $5000 டாலர் சம்பாதித்து கொண்டு இருக்கிறார்) கூறினார் மனம் தளர்ந்து விடாதே நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் என்று சொன்னதோடு மட்டும் அல்லாமல் அவர் கூறிய டிப்ஸ் மூலம் நான் இப்பொழுது இந்த நிலையை அடைந்துள்ளேன்.


அந்த இணையதளத்தை பற்றியும் அதில் எப்படி இணைந்து வேலை செய்வது என்பது பற்றி அடுத்தப் பதிவில் எழுதுகிறேன்.

No comments:

Post a Comment